Středa 8. července 2020, svátek má Nora
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 8. července 2020 Nora

Musíte jasně říct, koho zájmy hájíte …

15. 05. 2016 7:40:28
Je třeba dosáhnout toho, že se voda a obchod s ní vrátí do rukou obcí a jejich vodáren. Jedině tak bude prioritou obchodu s vodou – obnova vodárenských sítí, čerpání dotací na obnovu sítí a rozumná cena vody.

Nic z toho co koncerny chtějí a mají za priority, řešit nemusíme, pokud je mezi lidi a vodou nepustíme.

Mezi starosty a členy jakékoliv poli. strany je vždy řada slušných lidí, ale také několik darebáků. To platí v každém regionu a v každé politické straně. Prostě vždy se najdou lidé, kteří vodu, vodárny a lidi brání a darebáci, kteří pracují více či méně skrytě pro zahraniční koncerny a pokouší se vyvést zisky z vody na koncerny nebo udržují v chodu již instalované soukromé penězovody mezi městskými vodárnami a lidmi, kterými jsou drancovány peněženky lidí a rozpočty obcí.

Ukázkový příklad jsou Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Zde v letech 2001-2004 především členové ODS a ČSSD pokoutným způsobem, přes lži a manipulace umožnili instalovat mezi lidi a vodu soukromý penězovod, čímž došlo k vytunelování Vaku Zlín. Díky nim má 30 let téct 70-90 mil. Kč zisku z vodného a stočného, které platí lidé ze Zlínska do Francie. Současně společnost Vodovody a kanalizace Zlín i obce a města celého Zlínský okres přišly o dotace z EU na obnovu infrastruktury.

Po roce 2010 přišly volby a na radnici Statutárního města Zlína změna - přišel STAN a menší strany. Názor na vodu, který deklarovali, byl jasný. Předat to do rukou koncernu byla chyba, je to třeba napravit:

"Přijetí provozního modelu bylo chybou." P.Dufek, zastupitel Zlína

Říkat, že něco bylo chybou, vědtě o ní, ale chybu neodstranit znamená chybu dál páchat a prohlubovat její dopady. Město Zlín, kterému od roku 2010 šéfuje p. Adámek (STAN) si nechalo udělat Analýzu Vaku Zlín, za kterou zaplatilo 540 tis. Kč. Její závěr je jasný: Vak Zlín je formální subjekt, zcela závislý na koncernu Veolia. Současně díky mně dostalo do rukou trumf. Již na počátku, v roce 2004, jsem na protiprávní postup zavádějící soukromý penězovod mezi lidi a vodárnu podal žaloby a soudce Krajského soud v Brně konstatoval v roce 2010, že mám pravdu - celý proces byl protiprávní, pokoutný a v rozporu se zákony ČR - TUDÍŽ OD SAMÉHO POČÁTKU NEPLATÝ. Navíc v roce 2012 v dalších cca pěti žalobách soud rozhodl podobně pravomocně Vrchní soud v Olomouci.

Následoval veletoč a STAN se změnil v S(a)TAN

Vedení Vaku Zlín, které dosazuje svými hlasy město Zlín (vedené STAN), se proti rozsudkům odvolalo a znemožnilo vrácení vody zpět do rukou měst a obcí. Znemožnilo možnost vrátit vak Zlín a celý region do pozice subjektu oprávněného čerpat dotace z EU a dle mého názoru s plným vědomím začalo, stejně jako politici před nimi, pracovat skrytě pro koncern.

Po dalších volbách v roce 2014, které zachovaly pana Adámka v pozici primátora Zlína, následovala rychlá výměna vedení Vaku Zlín. Za neschopné přišli všehoschopní. První věc, kterou udělali je, že se pokusili si zvednout 3x odměny na 4,7 mil. Kč za rok. Okresní vodárna, která má 1 zaměstnance (sekretářku), tak má 13 "politiků" v orgánech vodárny, která dosahuje zisk pouhých cca 7-9 mil. Kč a oni berou odměny 4,7 mil Kč. Aby zavřeli pusu opozici, nainstalovali ke korýtkům i členy KDU, KSČM a tunel jede vesele dál - analýzy, rozsudky i dopady na cenu či občani Zlína či rozpočty obcí nikoho nezajímají.

Připomíná to např. OKD - vytáhnout z toho, co se dá a po nás ať přijde potopa

Stejně jako se dal zdokumentovat proces vytunelování Vaku Zlín, lze zdokumentovat proces udržování tunelu v chodu a to s rozumnými lidmi a politiky dál dělám. Samozřejmě se dál obracím na soudy, abych tunel z Vaku Zlín odinstaloval. Domluvili jsme se, že těmto praktikám ustupovat nebudeme. Připravuji podnět i pro policii neboť jsem přesvědčen, že toto nemá nic společného s řádnou správou cizího majetku a nevidím důvod nehájit vlastní majetek a nechat si líbit lumpárnu. Lidé se ke mně přidali.

Řešení lze dosáhnout přes soudy a touto cestou jdu od roku 2002, ještě rychleji lze řešení ve prospěch lidí dosáhnou pokud si strany udělají vevnitř pořádek a budou skutečně hájit zájmy lidí, obcí, měst a státu.

Odměny členům představenstva Vaku Zlín
Odměny členům představenstva Vaku ZlínOdměny členům dozorčí rady Vak Zlín
Odměny členům dozorčí rady Vak Zlín

Proto jsem je informoval a vyzval STAN, KDU-ČSL a KSČM, aby si udělali ve svých řadách pořádek.

KDU-ČSL

UPOZORNĚNÍ NA KATASTROFÁLNÍ JEDNÁNÍ NĚKTERÝCH ČLENŮ KDU, kteří znevažují jméno vaši strany, které postupně budujete. Starosta Vsetína, Jiří Čunek, bránil vodárny Vsetín proti koncernovým nájezdníkům již v letech 2001-2002. Mimo jiné mi napsal: Když přišli, abychom ji vodu předali, tak jsem je velmi rychle vyprovodil ze dveří. Paní Šojdrová mi pomáhala upozornit na přípravu tunelování vodáren v poslanecké sněmovně v letech 2002-2003. O to více mám důvod vás upozornit na darebáky ve vašich řadách. Někteří přešli do vaší strany z ODS. Dnes udržují v sousedním Zlíně tunelování vodárny Zlín a systém drancování peněženek lidí a i městských rozpočtů v systému, který nabízeli realizovat panu Čunkovi ve Vsetíně. Pánové Kozáček, Trčka a Hrnčiřík jsou dle mého názoru ostudou KDU-ČSL. Poškozují prestiž KDU, kterou poté, co se KDU vrátila do poslanecké sněmovny, jen velmi pomalu získává zpět. Tito lidé přes rozsudky soudů již v roce 2010, které umožňují ukončit tunel ve Vaku Zlín a převzít vodu zpět do rukou měst a obcí (Vaku Zlín) udržují tok zisků z vody od lidí na Zlínsku do Francie a znemožňují čerpání dotací nejen Vaku ale i obcím. Zde máte důkaz, který neobkecají. Tito lidé pro svůj mrzký měsíční prospěch klidně pohřbí práci vedení KDU za posledních 5 let. https://youtu.be/OO6OYa-7N9o Podrobně je vše zdokumentováno na www.pravdaovode.cz/zlin - POZOR!!! Toto je JEN PRO SILNÉ POVAHY. Vyzývám vás a prosím o pomoc, protože jen rozumní politici a lidé, kteří chtějí nápravu a něco skutečně dělají a nejen vedou prázdné řeči, mohou s nápravu ve prospěch lidí a měst pomoci. Co dělám já pro vrácení vody zpět do rukou měst a obcí http://pravdaovode.cz/co-musime-udelat/

KSČM

UPOZORNĚNÍ NA KATASTROFÁLNÍ JEDNÁNÍ NĚKTERÝCH ČLENŮ KSČM, kteří se zaprodali a poškozují jméno vaši strany. Mezi starosty a členy jakékoliv poli.strany je vždy řada slušných lidí, ale také několik darebáků. To platí v každé politické straně. Pan Vojtěch Filip mne informoval o tom, že má dokumenty o tom, jak byla voda předána do rukou cizinců v Jižních Čechách a ujistil mne, že KSČM nechce, aby voda byla v rukou koncernů již v letech 2003 a poté znovu v reakci na VÝZVU VLÁDĚ A STRANÁM PARLAMENTU ČR. O to více mám důvod vás upozornit na darebáky ve vašich řadách. Dnes ČLEN vaší strany pomáhá udržet tunelování vodárny Zlín a systém drancující peněženky lidí a i městské rozpočty v modelu, který realizovali také v jižních Čechách. Pán Roman Dostálek je, dle mého názoru ostudou KSČM. Poškozuje KSČM, kdy přes rozsudky soudů již v roce 2010, které umožňují ukončit tunel ve Vaku Zlín a převzít vodu zpět do rukou měst a obcí (Vaku Zlín) pomáhá udržovat tok zisků z vody od lidí na Zlínsku do Francie a znemožňují čerpání dotací nejen Vaku, ale i obcím v celém regionu. Zde máte důkaz, který neobkecá. Pro svůj mrzký měsíční prospěch klidně pohřbí zájmy lidí. https://youtu.be/OO6OYa-7N9o Podrobně je vše zdokumentováno na www.pravdaovode.cz/zlin - POZOR!!! Toto je JEN PRO SILNÉ POVAHY! Vyzývám vás a prosím o pomoc, protože jen rozumní politici a lidé, kteří chtějí nápravu a něco skutečně dělají a nejen vedou prázdné řeči, mohou s nápravu ve prospěch lidí a měst pomoci. Co dělám já pro vrácení vody zpět do rukou měst a obcí http://pravdaovode.cz/co-musime-udelat/

STAN

UPOZORNĚNÍ NA KATASTROFÁLNÍ JEDNÁNÍ VYSOKÉHO ČLENA STAN, který se nejspíš zaprodal a poškozuje jméno vaši strany. Mezi starosty a členy jakékoliv poli.strany je vždy řada slušných lidí, ale také několik darebáků. To platí v každé politické straně. Pan Gazdík se vyjádřil v ČT, že „privatizovat“ monopol vody formou jakou k tomu došlo byla chyba. Na valných hromadách Vak Zlín i v médiích velmi rozumně mluví i starosta V.Pole, J. Zicha - Voda je zlato. S vodou se má hospodařit, ne vykrádat firmám a lidem peněženky a krajský zastupitel za STAN a starosta Želechovic, p. Michal Špendlík velmi rozumně popsal stav a dění v tunelované vodárně Zlín a vyzval primátora Zlína několikrát k jednání ve prospěch lidí a měst. Totéž jsem udělal já, kdy jsem mu několikrát nabídl důkazy, navíc jsem se obrátil na soudy a soudci mi dávají za pravdu. Primátor Adámek, váš kandidát na hejtmana Zlínského kraje zná názory mé i názory soudců od roku 2010. Má vlastní analýzu, za kterou město zaplatilo 540 tis. Kč, která říká totéž, co my všichni, kteří Vak Zlín a lidi na Zlínsku bráníme proti tunelování, ale on 6 let udržuje s plným vědomím tok zisků z vody do Francie. Pán Adámek je dle mého názoru ostudou STANU. Poškozuje důvěru v STAN, kdy přes rozsudky soudů již v roce 2010, které umožňují ukončit tunel ve Vaku Zlín a převzít vodu zpět do rukou měst a obcí (Vaku Zlín), pomáhá udržovat tok zisků z vody od lidí na Zlínsku do Francie a znemožňují čerpání dotací nejen Vaku, ale i obcím v celém regionu. Zde máte důkaz, který neobkecá. Lidi od vedení Vaku Zlín vybral a dosadil on. Klidně léta pohřbívá zájmy lidí a měst. https://youtu.be/OO6OYa-7N9o , když se tohoto nejen účastní, on hlasuje PRO, na nic se neptá a proti ničemu neprotestuje. Podrobně je vše, co kolem Vaku Zlín proběhlo, zdokumentováno na www.pravdaovode.cz/zlin - POZOR!!! Toto je JEN PRO SILNÉ POVAHY! Vyzývám vás a prosím o pomoc, protože jen rozumní politici a lidé, kteří chtějí nápravu a něco skutečně dělají a nejen vedou prázdné řeči, mohou s nápravou ve prospěch lidí a měst pomoci. Co dělám já pro vrácení vody zpět do rukou měst a obcí http://pravdaovode.cz/co-musime-udelat/

Autor: Radek Novotny | neděle 15.5.2016 7:40 | karma článku: 22.95 | přečteno: 579x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ekonomika

Lukas Baloga

Akciový trh, který překonal Ameriku i Evropu

Čínský akciový trh, definovaný indexem CSI 300 dosáhl v pátek svého pětiletého maxima na základě přibývajících důkazů, že největší rozvíjející se trh na světě se zotavuje z koronavirové pandemie díky masivnímu růstu.

7.7.2020 v 16:08 | Karma článku: 5.69 | Přečteno: 126 |

Ladislav Větvička

Turistycka sezona? Ni, enem smutne čekani na totalni krach...

V medyjach sem tam prosakuju zpravy, kere realně popisuju aktualni stav. Propad letecke dopravy o devadesat procent, propad prodeju aut o osumdesat procent, propad obratu v hospodach o sedumdesat procent...

7.7.2020 v 11:55 | Karma článku: 41.02 | Přečteno: 2365 | Diskuse

Karel Trčálek

Myši Markéty Šichtařové

Nejnovější, byť mírně recyklovaný, článek naší nejcitovanějí ekonomky obsahuje natolik podnětné myšlénky, že jsem neodolal, a jednu z nich rozvinul

7.7.2020 v 8:00 | Karma článku: 17.34 | Přečteno: 577 | Diskuse

Miroslav Křížek

Hladovka českých důchodců

A co hrozí, pokud reforma důchodů nepřijde? V podstatě nastane kolaps veřejných financí, Národní rozpočtová rada přišla s výpočtem, že už kolem roku 2030, kdy do důchodu odejdou silné ročníky. Je nejvyšší čas na reformu systému.

7.7.2020 v 8:00 | Karma článku: 26.60 | Přečteno: 807 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Vstup státu do letecké společnosti a jeden památeční obrázek

V neděli 5/7 se objevilo světlo na konci tunelu. Izraelská společnost El Al, národní letecký dopravce, který se dostal do finančních problémů, má naději na ekonomické přežití.

6.7.2020 v 22:30 | Karma článku: 8.92 | Přečteno: 211 | Diskuse
Počet článků 91 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1296

Českou vodu si prodávejme sami, bez překupníků a lidé, města i stát na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, opravené trubky v zemi a přitom rozumnou cenu vody.

-----------------------------------------------------------

Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ, který pomohl v řadě okresů ČR, ubránit vodárny před zaváděním tzv. "provozních tunelů". Např. Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu tyto regiony čerpají dotace z EU na investice, mají zcela v rukou obchod s vodou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne krmení účtů koncernů v zahraničí.

15 let dokládám, že nám v ČR poteče z kohoutků nezávadná voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. TEČKA.

-------------------------------------------------

Koncerny přišly na nás vydělat, ne řešit naše problémy. V ČR dochází k tunelování vodáren a poškozování zájmu lidí, měst a obcí i státu. Problém jsou politici pracující pro koncerny. Proto jsem se obrátil na soudy a ty potvrzují protiprávní stav. Např. ve Zlíně je možné vrátit vodu zpět do rukou obcí, ale „politici“ pracující pro koncern udržují tok peněz od lidí do zahraničí. Lidé tak přichází každý rok o 70-90 mil. Kč a o půl miliardy z dotací!

Ke každému článku najdete informace i důkazy ZDE: 

www.pravdaovode.cz/voda-300

www.pravdaovode.cz/vodarny www.pravdaovode.cz/cena-vody

www.pravdaovode.cz/co-musime-udelat/

Najdete na iDNES.cz